การสมัครเข้าเรียน / อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

                                                                       

รายละเอียดการรับสมัคร

     โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน ของทุกปี 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2561
อนุบาล 1-3 :     28,850 บาท/เทอม
ประถม 1-3 :     29,750 บาท/เทอม
ประถม 4-6 :     30,950  บาท / เทอม
มัธยม  1-3 :     38,850 บาท/เทอม
 
สำหรับ ชั้น ป.4 - ม.3 ที่มีความประสงค์จะอยู่หอพัก จะมีค่าธรรมเนียมนักเรียนประจำ เพิ่ม 59,500 บาท/ปีการศึกษา

หมายเหตุ อัตรานี้ไม่รวม   * ค่าสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา / ค่าเรียนพิเศษนอกเวลา / ค่าเครื่องแบบฯ / ค่าหนังสือ และทัศนศึกษา
                             * บุตรผู้มีสวัสดิการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน เบิกได้เต็มตามสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังกำหนด


 

 

 

AttachmentSize
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : ชุดใบสมัครโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ตั้งแต่อนุบาล-มัธยม.1.pdf1.03 MB
ระเบียบการ ปีการศึกษา 2561.pdf243.37 KB
ระเบียบการหอพัก ปีการศึกษา 2561.pdf170.64 KB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer