คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

         คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก ได้ร่วมแสดงความชื่นชม   ยินดีเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส (Caroling) และปีใหม่   ในวันที่ 16 – 21 ธันวาคม  2554   อันเป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่ดี ของตะวันตกควบคู่ไปด้วยซึ่งถือเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการรู้จัก  มอบสิ่งที่ดีที่เด็กสามารถทำได้ ด้วยการร้องเพลงอวยพรตามสถานที่ดังนี้ 

1.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  2.  โรงเรียนสาธิตราชภัฎพิบูลสงคราม  3.  สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก   

4.โรงพยาบาลพิษณุเวช   5.  ตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก    6.  โรงเรียนอนุบาลปาลิมา   7. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

8. สทท. 11  พิษณุโลก  9.  โรงเรียนธีรธาดา  ปฐมวัย  10.โรงพยาบาลพุทธชินราช  11.โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

12.แขวงการทาง พิษณุโลก 13.MSS CableTV   14.โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  15.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

16.องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข    17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    18.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    

19.ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก    20. อำเภอเมืองพิษณุโลก     21.ศาลจังหวัดพิษณุโลก 22.สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

23. สถานีวิทยุชุมชนคริสต์จักร          24.โรงเรียนผดุงราษฎร์     25.โรงเรียนสินหมิ่น

                                           tee1.jpg

                                          tee2.jpg

                                         tee3.jpg

                                        tee6.jpg

                                       tee8.jpg

                                      tee10.jpg

                                     tee11.jpg

                                    tee12.jpg

                                   13.jpg

                                  14.jpg

                                 15.jpg

                                 16.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer