ประวัติโรงเรียน

DSC03816-filtered-102.jpeg

    

  

      โรงเรียนธีรธาดาถือกำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2539 และเปิดดำเนินการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ. 2540 ตามใบอนุญาตได้จัดตั้งเลขที่ พล. 0003/2540 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งมีนายสมชาย สันติภาดา เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้ในการก่อการเบื้องต้น ประกอบด้วย นายสมชาย- นางวัลลา  สันติภาดา, นายสุทธิสรร สันติภาดา และนางสาวพนมพร สุนิลหงษ์ บนพื้นฐานของปณิธานที่แน่วแน่ที่ต้องการใช้การศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สมคน โดยยึดหลักปรัชญา 4 ประการ

     ดังนั้นในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539  เวลา 15.00 น. จึงได้มีการวางศิลารากขึ้น โดยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ประทีปทองคำ ได้จารึกจากแผ่นศิลารากที่ 1  โครินธ์บทที่ 3 ข้อ 11
"เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้ว คือ พระเยซูคริสต์"
("For no other foundation can anyone lay than that which is laid ,which is Jesus Christ")

บนพื้นที่ 15ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 458 หมู่ 3 ต.สมอแข อ. เมือง จ. พิษณุโลก และเริ่มก่อสร้าง ตัวอาคารซึ่งวางรากฐานไว้เป็นอาคาร 4 ชั้น มีห้องประชุมตรงกลาง และด้วยงบประมาณส่วนตัวและการกู้ยืมจากธนาคารที่จำกัด ประกอบกับความต้องการใช้ห้องเรียนยังไม่มากเพียงพอ จึงก่อสร้างชั้นที่ 1 เพียง 1 ชั้น 12 ห้องเรียน 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer