การเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลกและโรงเรียนเครือข่าย

 

 

การเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหาร

 ครูและบุคลากรของโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลกและโรงเรียนเครือข่าย

 

ระหว่างวันที่  28 – 29 กันยายน  2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ 

 

 

 DSCF5226.JPG

การลงทะเบียนช่วงเช้า

 

DSCF5262.JPG

อาจารย์ ณัชกิจ  จันทร์รอด ผู้กล่าวรายงาน

 

DSCF5267.JPG

 

ท่าน ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร  ผอ.สพป.พล.เขต 1 ผู้กล่าวเปิดงาน

 

 

DSCF5287.JPG

พระอาจารย์ พระมหาวีรพล วีรญาโณ  พระวิทยากร

 

DSCF5396.JPG 

พระอาจารย์ พระมหามงคล วรธมฺมวาที พระวิทยากร

 

 

*************************************************************************************************************************

 

**** ผู้บริหารและคณะครูร่วมทำกิจกรรม  ****

 

DSCF5244.JPG

DSCF5283.JPG

DSCF5377.JPG

DSCF5481.JPG

DSCF5472.JPG

DSCF5490.JPG

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer