ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

 

การทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 28

บริษัทเสริมปัญญา จำกัด

 

 ด.ช. ดิษยภูมิ   สำรวยรื่น  ป.6  ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของประเทศ    

1384831449402.jpg

 

 

ด.ช. พชร  ล้ำเลิศธน  ป.5  ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ

1384831460501.jpg 

 

 

 ด.ช.พิชญุตม์  สารเจริญ  ม.2  ได้คะแนนอันดับที่ 1  ของภาคเหนือ

SANY3108.JPG

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

การทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 18

บริษัทเสริมปัญญา จำกัด

 

 

ด.ช.พิชญุตม์  สารเจริญ  ม.2  ได้คะแนนอันดับที่ 1  ของภาคเหนือ

SANY3108.JPG

 

 

 

ด.ญ.ธวัลรัตน์  รัตนะ  ป.4  ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก 

1384831457087.jpg

 

 

ด.ช.ชิษณุพงศ์   เกตุดี   ป.5  ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

1384831463821.jpg

 

 

ด.ญ.อิศราพรรณ  คชพงศ์  ม.1  ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

1384745347012.jpg

 

 

 

ด.ญ.อาติกานต์ อนันตศิริสมบัติ  ม.2  ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

1384834147012.jpg

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 17

 บริษัทเสริมปัญญา จำกัด

 

ด.ช.คุณานนต์  พจนานุวัตร  ป.3  ได้คะแนนอันดับที่  1  ของจังหวัดพิษณุโลก 

 .jpg

 

 

ด.ญ.ธวัลรัตน์   รัตนะ  ป.4  ได้คะแนนอันดับที่  1  ของจังหวัดพิษณุโลก

1384831454367.jpg

 

 

ด.ช.ธราเทพ  เขตอนันต์  ม.1  ได้คะแนนอันดับที่  1  ของจังหวัดพิษณุโลก

SANY3298.JPG

 

 

ด.ช.พิชญุตม์  สารเจริญ  ม.2  ได้คะแนนอันดับที่ 1  ของจังหวัดพิษณุโลก

SANY3108.JPG

 

 

 ด.ญ.ณัฏฐา  เครือสุวรรณ ม.3 ได้คะแนนอันดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

1384745060659.jpg

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer